Jaytech – 25.9.2021

TICKETS

NameDescriptionStockPriceBuy
Regular Standing - Jaytech - 25.9.2021

Sold Out

8.00
25 September
17:00

Jaytech at DupleX Prague
25th September 2021
Evening program tickets in pre-sale for 5 EUR and 10 EUR on door

TIME-TABLE
19:00 DONNA BUCKS
22:00 GEORGE SEARS
23:00 PRIEST
00:00 JAYTECH
02:00 BLACK OPS
03:30 LUKAS INNEMANN

We would like to invite you on Saturday, September 25th.
Our club will be hosting a special club night, which will focus purely on the waves of progressive & trance. An event led by a foreign headliner will take place on the last Saturday in September in the premises of the best club between heaven and earth. Coming from overseas, James Cayzer, who is better known by his stage name JAYTECH and is one of the central figures of the world-famous Anjunabeats label. Among other things, he has been leading his own Positronic label for several years and is an absolute icon in the world of progressive music. The whole night will be in the rhythm of progressive, trance, but in later hours, you can also look forward to a mix of techno and trance. Jaytech will be supported by Czech DJs who are closely connected with the trance genre on the Czech scene, but above all with the Anjunabeats and Anjunadeep labels.

– The entrance to the club is from 18 years old
– Dress Code is Smart Casual

RESERVATION & VIP
E-mail: reservations@duplex.cz
Tel.: +420 732 221 111

VIP BENEFITS
– priority entry into the club
– expanded portfolio of beverages
– private deck and view on the dance floor
– VIP toalets
– personal care

We would like to remind you that for entry you must have a negative PCR test (<7 days), a negative ATG test (<72 hours), vaccination (2nd dose sufficient ) or recovery from COVID-19 (< 180 days). Its possible to buy and make yourself ATG selftest at the entrance.

- The entrance to the club is from 18 years old
- Dress Code is Smart Casual
NO-Tank Tops, Sleeveless T-Shirts, Shorts, Excessively Baggy Clothing, Sandals, Flip Flops, Athletic Sneakers, Beach Attire, Extra Baggy Tees, Jersey/Athletic Wear.

Jaytech – 25.9.2021

TICKETS

NameDescriptionStockPriceBuy
Regular Standing - Jaytech - 25.9.2021

Sold Out

8.00
25 September
17:00

Jaytech at DupleX Prague
25th September 2021
Vstupenky na večerní program v předprodeji za 100 CZK a na místě za 250 CZK

TIME-TABLE
19:00 DONNA BUCKS
22:00 GEORGE SEARS
23:00 PRIEST
00:00 JAYTECH
02:00 BLACK OPS
03:30 LUKAS INNEMANN

V sobotu 25.9. vás všechny zveme na speciální klubovou noc, která bude zaměřená čistě na vlny progressive & trance. V prostorách nejlepšího klubu mezi nebem a zemí se poslední zářijovou sobotu odehraje akce, které bude vévodit zahraniční headliner. Až z USA dorazí James Cayzer, který je lépe známý pod svým uměleckým jménem JAYTECH a je jednou z ústředních postav světoznámého labelu Anjunabeats. Mimo jiné již několik let vede i svůj label Positronic a je naprostou ikonou světa progressivní hudby. Celá noc se ponese v rytmu progressivu, trancu, ale v pozdějších hodinách dojde třeba i na mix techna a trancu. Jaytechovi zajistí support DJs, kteří jsou na naší scéně úzce spjati jak s trancovým žánrem, tak ale především s vydavatelstvím Anjunabeats a Anjunadeep.

– Vstup do klubu je od 18ti let
– Dress Code – Smart Casual

REZERVACE & VIP
E-mail: reservations@duplex.cz
Tel.: +420 732 221 111

VIP BENEFITY
– prioritní vstup do klubu
– rozšířené portfólio nápojů
– privátní podlaží s výhledem na parket
– VIP toalety
– osobní péče

Upozorňujeme, že pro vstup do prostor provozovny je potřeba se prokázat negativním PCR testem (<7 dní), negativním ATG testem (<72 hodin), nebo očkováním (2. dávka) nebo zotavením z COVID-19 (<180 dnů). U vstupu je možné se nechat otestovat antigenním samotestem.

- The entrance to the club is from 18 years old
- Dress Code is Smart Casual
NO-Tank Tops, Sleeveless T-Shirts, Shorts, Excessively Baggy Clothing, Sandals, Flip Flops, Athletic Sneakers, Beach Attire, Extra Baggy Tees, Jersey/Athletic Wear.