Všeobecné obchodní podmínky

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní akce v klubu Duplex, prostřednictvím internetového obchodu duplex.cz provozovaného společností Prague Club s.r.o. (dále jen provozovatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2018.

PRODEJ VSTUPENEK
Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu duplex.cz, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci.

CENY A POPLATKY
Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

PLATBA
Vstupenky je možné zaplatit:

Kartou online – kartami VISA, MASTERCARD a Diners Club.
Stripe

DORUČENÍ VSTUPENKY
Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou a to následujícimi způsoby:

Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace.

PROVOZOVATEL
Provozovatelem tohoto e-obchodu:

Prague Club s.r.o.
Václavské nám. 21
110 00 Praha 1
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 182616.
IČ: 24143197
DIČ: CZ24143197
Email: office@duplex.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek zákazníkovi vstupné vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Výška transakčního poplatku závisí od způsobu platby, který si zákazník zvolil při zakoupení vstupenky. Vrácení vstupného je možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).
V případě, že ze strany provozovatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který provozovateli poskytl svůj kontakt (email, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměný o tom, že akce je zrušená. Provozovatel nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost v případě, kdy nebude možné zákazníka prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
V případě zrušení akce ze strany provozovatele, bude provozovatel vracet vstupné výhradně do výšky zakoupené vstupenky a to následujícími způsoby: bankovní převod (zákazník musí poskytnout bankovní údaje) nebo v klubu (během provozní doby klubu).