fbpx
 

Privacy Policy

Informace získané z tohoto registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prague Club, s.r.o. veškeré údaje získané od z tohoto registračního formuláře užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá Prague Club, s.r.o s jejich osobními údaji pouze a bezvýhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odstavce 6.